Hóa chất sinh hóa, huyết học erba-mindray

Hóa Chất Xét Nghiệm Sinh Hóa

Xuất Xứ: ERBA- Đức

Thông tin về sản phẩm :

TÊN HÀNG 

 

Hóa chất ERBA

ĐÓNG

GÓI

 Bilirubin ( Total &Direct)

320ml

Calcium

2x50ml

Cholesterol

2x120ml

Creatinine

2x120ml

Chloride

2x50ml

Glucose

4x120ml

SGOT

10x20ml

SGPT

10x20ml

Triglycerides

2x120ml

Urea

2x50ml

Uric acid

2x50ml

Potasium

2x50ml

Total Protein

2x50ml

Sodium

2x50ml

Liquiplastin for P.T determination

30ml

Liquicellin-E for APTT determination

 18ml

Fibrinogen

3x10ml+ 1x40ml+1x1ml

Plamatrol I

1ml

Plamatrol II

1ml

GGT

2x25 ml

Hóa Chất Máy Huyết Học

Hãng sản xuất:

Mindray - China

Thông số kỹ thuật
Mã số
Mô tả
Model máy
M-50 series
 
M-50LH Lyse
BC-5500
M-50LEO (II) lyse
M-50LEO (I) lyse
M-50LBA lyse
M-50D Diluent
M-50Cleanser
M-50P Probe cleanser
M-30 series
M-30CFL Lyse
BC-3000Plus
BC-3200
M-30R Rinse
M-30D Diluent
M-30E E-Z Cleanser
M-30P Probe cleanser
M-23 series
M-23CFL Lyse
BC-2300
M-23D Diluent
M-23E E-Z Cleanser
M-23P Probe Cleanser
M-18 series
M-18 CFL Lyse
BC-2800
BC-1800
M-18R Rinse
M-18D Diluent
M-18E E-Z Cleanser
M-18P Probe cleanser
V-28 series
V-28CFL Lyse
BC-2800Vet
V-28R Rinse
V-28D Diluent
V-28E E-Z Cleanser
V-28P Probe Cleanser

thiet ke web thiet ke website thiet ke web gia re thiet ke website gia re thiet ke web du lich thiet ke web truong hoc thiet ke web ban hang thiet ke web chuyen nghiep thiet ke web dep thiet ke website du lich thiet ke website doanh nghiep thiet ke website dep thiet ke website ban hang thiet ke web bat dong san thiet ke web tin tuc thiet ke web noi that thiet ke web xay dung thiet ke website sieu thi dien may thiet ke web gioi thieu san pham thiet ke website luat thiet ke website du hoc tu van thiet ke web thiet ke website tron goi dich vu thiet ke web thue xe thue xe cuoi thue xe du lich dich vu thue xe cho thue xe thue xe thang